Sản phẩmMÁY HỦY TÀI LIỆU BINNO
• Kích thước sợi hủy: 2,9 x 15 (mm)
• Số tờ hủy: 15-17 tờ
• Tốc độ hủy: 3m/phút
• Thể tích thùng chứa : 17 lít
• Kích thướt : 350 x 260 x 550 (mm)
• Trọng lượng : 14,5Kgs
Giá bán: Liên hệ
• Kích thước sợi hủy: 1,9 x 15 (mm)
• Số tờ hủy: 10-12 tờ
• Nguồn điện : 120v/60Hz/ 230v/50Hz
• Kích thướt : 365 x 260 x 580 (mm)
• Trọng lượng : 18Kgs
Giá bán: Liên hệ
• Số tờ hủy: 15-17 tờ
• Tốc độ hủy: 3m/phút
• Thể tích thùng chứa : 17 lít
• Tự động ngưng khi kẹt giấy, trả giấy
• Nguồn điện : 120v/60Hz/ 230v/50Hz
• Kích thướt : 350 x 260 x 550 (mm)
Giá bán: Liên hệ
• Kiểu hủy: hủy vụn
• Kích thước sợi hủy: 3,9 x 40 (mm)
• Số tờ hủy: 25-27 tờ
• Thể tích thùng chứa: 30 lít
• Thời gian làm việc liên tục: 35 (phút)
• Kích thướt : 390 x 330 x 665 (mm)

Giá bán: Liên hệ
Miệng cắt : 230 (mm)
Loại hủy : Vụn
Kích cở hủy : 4 x 40 (mm)
Số tờ hủy : 25-27 tờ ( A4 )
Dung lượng : 60 lít
Giá bán: Liên hệ
Miệng cắt : 230 (mm)
Loại hủy : Vụn
Kích cở hủy : 3 x 38 mm
Số tờ hủy : 18-20 tờ ( A4 )
Dung lượng : 40 lít
Giá bán: Liên hệ
Miệng cắt : 230 (mm)
Loại hủy : Vụn
Kích cở hủy : 3 x 38 mm
Số tờ hủy : 15-17 tờ ( A4 )
Dung lượng : 35 lít
Giá bán: Liên hệ
Miệng cắt : 220mm
Loại hủy : Vụn
Kích cở hủy : 2 x 12 mm
Số tờ hủy : 12 tờ ( A4 )
Dung lượng : 25 lít
Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm xem nhiều nhất

• Kích thước sợi hủy: 2,9 x 15 (mm)
• Số tờ hủy: 15-17 tờ
• Tốc độ hủy: 3m/phút
• Thể tích thùng chứa : 17 lít
• Kích thướt : 350 x 260 x 550 (mm)
• Trọng lượng : 14,5Kgs
Miệng cắt : 220mm
Loại hủy : Vụn
Kích cở hủy : 2 x 12 mm
Số tờ hủy : 12 tờ ( A4 )
Dung lượng : 25 lít
• Kích thước sợi hủy: 1,9 x 15 (mm)
• Số tờ hủy: 10-12 tờ
• Nguồn điện : 120v/60Hz/ 230v/50Hz
• Kích thướt : 365 x 260 x 580 (mm)
• Trọng lượng : 18Kgs
Miệng cắt : 230 (mm)
Loại hủy : Vụn
Kích cở hủy : 3 x 38 mm
Số tờ hủy : 15-17 tờ ( A4 )
Dung lượng : 35 lít